Α. Γεωργάκης

Η TransrelationsServices διευθύνεται από τον Άγγελο Γεωργάκη.

transrelations--translation-services

Ο Α. Γεωργάκης είναι κάτοχος του τίτλου σπουδών BA Modern Languages, ο οποίος έλαβε χώρα σε 4 Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια: το Manchester Metropolitan University στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα Sorbonne III και Paris VII στη Γαλλία και το ROMA III στην Ιταλία. Πρόσθετα, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MA International Relations - International Politics από το πανεπιστήμιο The University of Manchester (Ηνωμένο Βασίλειο).

Γνωστικό αντικείμενο σπουδών:

 • μετάφραση
 • διερμηνεία
 • γλωσσολογία

στις παρακάτω γλώσσες,

 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Ιταλικά

καθώς και:

 • διεθνείς σχέσεις
 • πολιτικό μάρκετινγκ
 • δημόσιες σχέσεις

Μεταξύ άλλων, η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει,

 • Υπηρεσίες διερμηνείας για λογαριασμό της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
 • Υπηρεσίες μετάφρασης για λογαριασμό της France Telecom
 • Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας για λογαριασμό ναυτιλιακών εταιρειών και εταιρειών διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
 • Υπηρεσίες αντιπροσώπευσης Βρετανικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα.

Πρόσθετα, έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των δημοσίων σχέσεων και υποστήριξης συνεδρίων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Βέλγιο, Ελβετία, Ιρλανδία, όπου έχει συμμετάσχει στην οργάνωση και το συντονισμό εκπαιδευτικών και επιστημονικών ημερίδων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ρωτήστε μας για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει