Δημόσιες σχέσεις

Στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, η εταιρεία μας αναλαμβάνει, υπό το καθεστώς μόνιμης ή ευέλικτης συνεργασίας, να λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας εγχώριων επιχειρήσεων με το εξωτερικό και το αντίθετο.

transrelations--public-relations-services

Βασιζόμενοι στην ευρωπαϊκή μας εμπειρία και στο ευρύ δίκτυο συνεργατών (δικηγόροι, επιχειρηματίες, επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων, πανεπιστημιακοί) σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση δικαστικών, οικονομικών και επενδυτικών εκκρεμοτήτων, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα σπουδών, ευρωπαϊκής νομοθεσίας και γραφειοκρατικού μηχανισμού.

Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας μας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, αναλαμβάνουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες καθοδήγησης σπουδών, συμπλήρωση αιτήσεων και διαρκή γραφειοκρατική υποστήριξη όσον αφορά τις διαδικασίες εγγραφής και εγκατάστασης στο πανεπιστήμιο της επιλογής σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ρωτήστε μας για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει