Τομείς δραστηριότητας

H Transrelations Services δραστηριοποιείται στου παρακάτω τομείς

transrelations--translation-services

Μεταφράσεις γενικού περιεχομένου (αλληλογραφία, άρθρα, επιστολές)

Μεταφράσεις λογοτεχνικών κειμένων

Ιατρικά και φαρμακευτικά κείμενα (διαγνώσεις, ιατρικές έρευνες)

Επιστημονικές μελέτες

Μεταφράσεις στον τομέα των μεταφορών και Logistics, ναυτιλιακή και εμπορική ορολογία

Νομική (συμβόλαια, συμφωνητικά, πρακτικά, πληρεξούσια, δικαστικές αποφάσεις, συμβάσεις, νομοθεσίες)

Τεχνικά έγγραφα (τεχνικά εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης, μηχανολογία, πληροφορική, αρχιτεκτονική)

Οικονομικά και εμπορικά έγγραφα (ισολογισμοί, εφορία, χρηματιστήριο, διαφήμιση, τραπεζικά)

Τίτλοι σπουδών, διπλώματα, πιστοποιητικά, ταυτότητες

Μετάφραση ιστοσελίδων καθώς και μετάφραση λογισμικού και εφαρμογών (software localization)

Αθλητικοί κανονισμοί (UEFA, FIFA, FIBA)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ρωτήστε μας για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει